Jakie są możliwości dzięki uczestnictwu w Leżajskich Targach Pracy

PROMOCJA - Targi docierają do szerokiego grona odbiorców. Wraz z targami Państwa firma staje się coraz bardziej znana w naszym mieście i wśród społeczności.

KONTAKT - Targi to możliwość bezpośredniego kontaktu z określoną grupą zorientowanych na poszukiwanie pracy w danej branży.

REKRUTACJA - Targi to znakomity sposób na pozyskanie świetnie wykwalifikowanych pracowników. Dzięki tej inicjatywie mają Państwo doskonałą możliwość przedstawienia swojej oferty bardzo szerokiemu gronu osób zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem kariery. Wśród tych osób, z pewnością znajdą Państwo osoby spełniające oczekiwania stawiane przed przyszłym pracownikiem.

WIZERUNEK FIRMY - To wydarzenie kreuje wizerunek firmy jako wiarygodnego pracodawcy, pozwala uzyskać wgląd w Państwa organizację oraz poznać jej pracowników. Dzięki targom mogą Państwo trwale zaistnieć w świadomości poszukujących pracy jako pracodawca. Dzięki temu jesteście Państwo jeszcze bliżej swoich przyszłych pracowników.